Üyelik Servisi
   
   
Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
  Hizmetlerimiz
Denetim
 
Risk Yönetimi ve Teknoloji Danışmanlığı
 
Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
 
  Hizmetlerimiz  »  Denetim

Denetim

Küreselleşme ile beraber sermaye hareketliliklerinin artması güvenilir, karşılaştırılabilir, tam ve doğru bilgiye olan ihtiyacı artırmıştır. Bilgi kalitesinin yükseltilmesi de ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile mümkün olabilmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, şeffaflığın daha fazla gündemde olacağı, işletmelerin kurumsal yönetime doğru evrilmelerinin zorunlu olacağı ve denetlenmeyen bilginin kredibilitesinin azalacağı bir iş yaşamı işletmeleri beklemektedir.

Kanunla birlikte başta bağımsız denetim olmak üzere işlem denetimi, iç kontrol ve iç denetim uygulamaları işletmelerin gündemlerinde üst sıralara taşınmaktadır. İşletmelerin kurumsallaşması sürecinde önemli katkıları olacak denetim uygulamalarının zorunluluktan ziyade iş dünyasının kaçınılmaz bir ihtiyacı olduğunun bilincinde olan ve bu değişimi kavrayan işletmelerin gelecekte kendilerine yer bulacakları aşikardır.

GRC Denetim, kamu ve özel kuruluşlar adına sürdürdüğü denetim çalışmalarını Uluslararası Denetim Standartları ile Uluslararası Kabul Görmüş Genel Muhasebe Standart ve İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Başlıca denetim hizmetlerimiz şunlardır:

    •  Bağımsız Denetim
    •  Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri,
    •  Muhasebe organizasyonu kurulması ve bunun gerektirdiği hizmetler,

  

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin finansal tablo ve ilgili diğer bilgilerinin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Bağımsız denetimin temel amacı finansal tabloların uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu hakkında görüş bildirmektir.

Yeni TTK Md. 397 ile birlikte bağımsız denetim kapsamı genişletilmiştir.

“Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.” © Tüm Hakları Saklıdır 2012 GRC Bağımsız Denetim A.Ş.